Nikoline Knudsen
Født 8.3.1886 på Troldborg som datter af sognefoged Jens Knudsen og Sidsel Marie. Hun dimitterede fra Nr. Nissum Seminarium i 1908 og kom som lærer til Holbæk. I 1913 blev hun ansat ved Lemvig skole og i 1946 blev Niko overlærer og pensioneret i 1954. Hun boede øverst oppe i Vasegården i Lemvig med udsigt til storken som var fast tilflytter hver sommer indtil beg. af 70'erne. Her boede hun indtil hun flyttede på Solgården, hvor hun døde 13.2.1982.
Faster Niko var meget interesseret i sin slægts historie, og har nedskrevet meget om dem efter fortællinger fra sin far og fra arkivet. Alt det nedskrevne er samlet i en bog. Den originale samling befinder sig hos Jens Carl T.   
 
 
 
Livets gang i Lidenlund af Gantriis
Nikos slægtsbog del 1                    Nikos slægtsbog del 2
 
 
Vor gamle røgter