Mogensen
Lis
Nyheder
Henry
Birgitte
Jørgen
Fra faster Niko´s slægtsbog:
 
En af familiens store festdage blev Fars 100 årsdag, 19. juli 1947, da blev hans ældste barnebarn på Troldborg, Lis, gift med Henry Mogensen, lærer i Esbjerg. De havde begge samme år taget lærereksamen. - Kr. Stokholm skrev i den anledning følgende sang:
 
Under disse brede høje
har han åbnet først sit øje,
her han livets gave fik,
alt dets fryd og alt dets smerte-
til han tog det til sit hjerte
i et sidste afskedsblik.
 
Barn af sind, af børn omgivet
blev han et gudsbarn i livet
af de ægteste, vi ved.
når vi for "de strenge" gyste
farbror Jens` ansigt lyste
med et: Gud er kærlighed.
 
Fortid nu med fremtid mødes,
minder, hvoraf håbet fødes
om en ny og bedre dag!
Lis med samt sin frihedskæmpe
hver en tvivl hos os nedkæmpe:
livets sag er Danmarks sag!
 
Ydmyg, glad han tog mod gaven,
Troldborg blev for ham gudshaven,
levning af Guds paradis.
her han vandt sig troens hvile,
så han kunne kærligt smile
trods de tungeste forlis.
 
Een ting rører os så såre:
vejen mellem tvende gårde,
hvor der aldrig gro`de græs!
Farbror Jens og Morbror Krejsten,
moster Grethe og de sejsten
unger - var et herligt læs!
 
Så til lykke da I unge!
til I gamle vil vi sjunge
tak for alt i fest og strid!
Sammen vil vi skjoldvagt være
om det, som var evig ære
for vor slægt i svunden tid.