TROLDBORG
Peder Nikolai Vinkel
Nyheder
Helga
Jens Carl
Inge
Lis
Knud Jørgen
Anne Marie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det var en stor omstilling for Helga da hun i 1920 blev gift med Peder og de overtog styringen af Troldborg. Helga kom fra et lyst Grundvigiansk samfund på Sjælland og skulle nu opleve det noget mørke syn i det indremissionske samfund i Vestjylland.
 
På Troldborg var der besøg af Peders søstre Stine og Nico.
En sød tjenestepige, datter til deres ældste søster Magrete
fra Harboøre, som tilhørte indremission, var ansat til hjælp
for Helga. En aften havde de lyst til at spille kort. De
spurgte gammel far om han havde noget i mod det, men han
gav lov til det. Men det hørte tjenestepigen, og fortalte det
hjemme til mor Magrete, og søster Laura fra V. Bjerg. De
to troppede op  på Troldborg, for at give dem en ordentlig
overhaling fordi de havde foranlediget at deres gamle far
skulle opleve noget så syndigt i sit hjem som kortspil. Men
gammelfar Jens lod sig ikke påvirke, og trøstede Helga. 
 
 
 
Fra faster Niko´s slægtsbog:
 
Peder var på Vallekilde højskole og med en kamerat hjemme i Jyllinge, her blev han forelsket i kameratens kusine Helga. De blev gift i Jyllinge kirke 20.5.1920 og stiftede derefter det skønneste hjem på Troldborg.Her boede de sammen med Peders far Jens til hans død 1934.
Fra 1920 til 1927 havde Peder og Helga forpagtet Troldborg og fra 1927 til 1960 havde de skøde på gården.-der var trange tider fra landbruget, i trediverne og mange landbrug gik på tvangsauktion.-et slagterisvin kostedekun 30,kr.-der blev indført svinekort, kun få kunne leveres til slagteri.-Peder måtte indskrænke besætningen og forsøge sig med andre driftsgrene -3-400 høns, og dyrkning af spindehør, hvidkløverfrø,og sukkerroer til fabrik m.m.-Peder var en dygtig planteavler og havde flere tillidshverv.-Helga var en meget dygtig og omsorgsfuld husmor,og sammen med deres 5 børn kom de igennem krisetiden. Peder var sognefoged,og måtte bruge sin autoritet under krigen til at forhindre den tyske værnemagts ødelæggelse af de fredede gravhøje.Der var også indkvarteringen af tyske soldater på Troldborg ligeså på alle andere ejndomme i sagnet. Der var nedlagt landminer i 14. tønder land på Troldborgs jord.Det gik ud over markafgrøderne og dermed fodret til dyrene. Kraftfoder og kunstgødning kunne ikke købes, udviklingen i landbruget stod faktisk stille i 30 år. Først i 50erne begynte udviklingen igen med Marchal hjælpen fra USA. Den første traktor, en grå 25hestes Ferguson blev købt for 10.500-kr i 1950.-En brugt folkevogen i 1956.
 
 
Peder Nicolaj Vinkel Knudsen Troldborg (1892-1980)
g.m. Helga Petrea Jørgensen (1897-1996).
ejer af Troldborg 1927-1960.
Helgas barndoms erindringer